NDT-Bobath

Jest fizjoterapeutyczną metodą rehabilitacyjną, stosowaną w leczeniu rehabilitacji dzieci i dorosłych z deficytami neurologicznymi

Jest to metoda neurofizjologiczna, która polega na hamowaniu patologicznych odruchów, normalizacji napięcia mięśniowego, rozwijaniu prawidłowych wzorców ruchowych poprzez przemieszczanie się w przestrzeni tzw. punktów kluczowych (głowa, obręcz barkowa i obręcz biodrowa) oraz nauce wykorzystywania zdobytych umiejętności w czynnościach dnia codziennego. W terapii NDT- Bobath wykorzystuje się techniki stymulacji proprioceptywnej, kinestetycznej oraz dotykowej.