Jak pracujemy?

rehabilitacja

Pracujemy sprawdzonymi i wiodącymi metodami terapeutycznymi w zakresie rehabilitacji dziecięcej, m.in.: PNF, Vojta, NDT Bobath, Integracja Sensoryczna (SI). Nasz wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów, psychologów, logopedów stale poszerza swoją wiedzę i zdobywaja doświadczenie na kursach i szkoleniach. Podczas terapii zwracamy uwagę na aktywny udział dziecka i kształtowanie u niego pozytywnego nastawienia do wysiłku i dotyku. Jesteśmy głęboko przekonani, że wyłącznie terapia w optymalnych bezstresowych warunkach zapewnia rozwój prawidłowych reakcji zarówno posturalnych jak emocjonalnych.