Metoda Vojty

Metoda Vojty polega na rehabilitacji poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje rozwój dziecka do pierwszego roku życia.

Jest to metoda neurofizjologicznej diagnostyki i jednoczesnej terapii dzieci z zaburzeniami koordynacji ruchów, powstałymi w następstwie uszkodzeń mózgu w okresie ciąży lub okresie okołoporodowym. Podstawowym celem jej stosowania jest wczesne wykrycie tych zaburzeń- na podstawie oceny poziomu rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.Usprawnianie tą metodą polega na wyzwalaniu oraz utrwaleniu globalnych wzorców odruchowej lokomocji opartych na proprioceptywnej stymulacji tzw.stref wyzwolenia.