Masaż wibracyjny

Zabieg suchy wykonywany za pomocą specjalnego aparatu, przez który przepływa woda wytwarzająca drgania membrany w aplikatorze.

Zabieg suchy wykonywany za pomocą specjalnego aparatu, przez który przepływa woda wytwarzająca drgania membrany w aplikatorze. Drgania membrany działają łagodnie na receptory nerwowe znajdujące się w obszarze działania, powodując zmniejszenie bólu w tej strefie, w strefach niedokrwionych wpływając korzystnie na proces odżywiania tych tkanek. Na drodze odruchowej występują korzystne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, dając uczucie odprężenia, zmniejszenie bólu i lepszej sprawności ruchowej.