Kim jesteśmy?

recepcja

Poradnia Rehabilitacji dla Dzieci im. ks. Władysława Basiaka realizuje kompleksowe wsparcie dla osób zaburzeniami neurologicznymi. Specjalistycznych konsultacji udzielają lekarz rehabilitacji, fizjoteraeuta, neurologopeda i psycholog. Prowadzone sa także terapie zaburzeń psychoruchowych, manualnej, tkanek miękkich, czy korekcja wad postawy. Została otwarta w 2017 roku z inicjatywy Zgromadzenia Synów Niepokalanego Poczęcia.

Występujące u dzieci zaburzenia neurologiczne to m.in. uporczywe bóle głowy lub migreny, zaburzenia rozwojowe i ruchowe, udar mózgu, zespół Gilles’a de la Tourette’a, czy mózgowe porażenie dziecięce i autyzm.

Zakonnicy przybyli do Radomia 15 lat temu na zaproszenie biskupa Jana Chrapka. Zgromadzenie rozwija działalność sanitarną i edukacyjną na rzecz chorych, niepełnosprawnych, ludzi w podeszłym wieku, sierot, dzieci i młodzieży potrzebującej. Działalność charytatywna, poprzez różne formy i sposoby służenia, obejmuje również zaangażowanie w kulturę i formację człowieka. Patron placówki to pierwszy Polak, który był członkiem tego zgromadzenia, które powstało, by nieść fachową opiekę dla chorych dzieci.