Fundacja

  • Organizowanie i niesienie pomocy, w ramach działalności pożytku publicznego,
  • Krzewienie wartości zgodnych z duchem chrześcijańskim,
  • Praca opiekuńcza nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i wymagającymi pomocy,
  • Niesienie ulgi w cierpieniu osób nieuleczalnie chorych,
  • Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, średniego oraz wyższego,
  • Praca z młodzieżą i dorosłymi w wymiarze charytatywnym,
  • Pomoc młodzieży pokrzywdzonej przez los,
  • Wspieranie i promocja różnych form kształcenia,
  • Krzewienie wśród młodzieży kultury fizycznej i bezpieczeństwa,
  • Pomoc w przystosowaniu do życia społecznego w wymiarze narodowym, Unii Europejskiej oraz międzynarodowym.